Przedmiotem naszej działalności jest wykonawstwo usług w zakresie:

  • instalacji elektrycznej - siła, światło, przyłącza
  • ogrzewanie podłogowe
  • instalacji odgromowej - z elementów stalowych ocynkowanych lub miedzianych
  • instalacji przyzywowych - domofony, bramofony, wideofony
  • roboty montażowe i konserwacyjno remontowe,
ponadto wykonujemy:
  • pomiary kontrolne oporności izolacji,
  • skuteczności zerowania,
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary instalacji odgromowej.